ABA-jakten 2010

Australien i Skellefteå!

SFSF:s nordliga del inledde den korta höstsäsongen med ABA-jakten, i Team AC:s regi.

Tävlingen sköts enligt de regler och de figurer som Australian Bowhunter Association tillämpar.

Djurfigurerna liknar i stort sett stora tuschteckningar; d.v.s. mycket mörka och svår-skjutna

åtminstone för de skyttar som använder sikten av olika typer.

I varje figur finns en rund cirkel som ger högsta poängen, samt två osymmetriska fält som ger olika poäng

beroende på träff med första, andra eller tredje pilen.

Första 20-målsvarvet är ett ”vanligt” animalvarv d.v.s. max 3 pilar per mål.

Andra 20-målsvarvet är  ”en-pil-per-mål” med skjutplatser som de flesta klagar på….

Det kan vara nedhängande grenar, bakom en tjock trädstam osv.  En fot vid skjut-pålen!

Vandringspris till högsta poäng är f.n. en tavla med Australienmotiv.

Den som har lägsta poängsumman får gravera in namn och årtal i en stor träslev.

På andra varvet var flera djur skygga. De försökte gömma sig...

Resultat

Fler bilder